آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

تست اضطراب شینان

SHEENAN Test for Anxiety

هدف از این آزمون تشخیص واندازه گیری شدت علائم وابسته به اضطراب است. بعلاوه این آزمون برای ارزیابی شدت پیشروی بیماری نیز مورد استفاده قرارمیگیرد. هر سوال را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول یک ماه گذشته کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید. توجه داشته باشید که به همه سوالات جواب داده باشید.

1 - مشکلاتی در تنفس، احساس خفگی ویا نفس نفس زدن.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

2 - احساس خفگی و یا گیرکردن چیزی در گلو

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

3 - تپش قلب و یا نامنظم زدن قلب

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

4 - احساس درد، فشار ویا ناراحتی بر روی سینه

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

5 - عرق کردن بیش از اندازه

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

6 - غش کردن، احساس سرگیجه و تهوع

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

7 - احساس ضعف در پا

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

8 - احساس بهم خوردن تعادل به شکلی که احتمال افتادن وجود دارد

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

9 - احساس تهوع و دل پیچه

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

10 - احساس اینکه محیط اطراف به شکل غریب و غیرواقعی، مه آلود یا غیر ملموس است.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

11 - احساس اینکه از بخشی از بدن خود جدا هستم و یا حالت شناوری دارم.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

12 - احساس مور مور شدن یا خواب رفتگی در قسمتی از بدن.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

13 - گرگرفتگی و یا سرد شدن بدن.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

14 - احساس لرزش

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

15 - ترس از اینکه در حال مرگ هستید و یا یک اتفاق بدی در شرف وقوع است.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

16 - احساس اینکه کنترل خود را از دست داده اید و یا در حال جنون هستید.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

17 - حمله عصبی ناگهانی

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

18 - حمله عصبی ناگهانی که بی دلیل اتفاق بیافتد.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

19 - حمله عصبی بی دلیل وقتیکه شما در موقعیتی هستید که قبلا برای شما اتفاقی نیفتاده است.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

20 - حالت اضطرابی حین انجام کاری، در شرایطی که دیگران چنان اضطرابی را در همان شرایط تجربه نمی کنند.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

21 - خود داری از مواجه شدن با موقعیت ها به دلیل اینکه آن شرایط شما را می ترساند.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

22 - وابسته بودن به دیگران

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

23 - هیجان زدگی و عدم بدست آوردن آرامش

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

24 - اضطراب ، عصبانیت، بی قراری

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

25 - حملاتی که باعث افزایش حساسیت به صدا و نور وحس لامسه می شود.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

26 - اسهال

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

27 - نگرانی بیش از اندازه درباره سلامتی خود

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

28 - به سادگی احساس خستگی، ضعف، و از پا افتادن داشتن

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

29 - سردرد و یا احساس درد در سر و گردن

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

30 - مشکل در خوابیدن

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

31 - بیدار شدن در نیمه شب و یا بدخوابی

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

32 - مواجه با افسردگی غیر منتظره که بدون هیچ دلیل یا دلیلی بسیار جزیی رخ داده باشد.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

33 - وقتی چیزی پیرامون شما تغیرمی کند حالات روحی و احساسات شما نیز تغییر زیادی می کند.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

34 - وجود افکار و عقیده ها و تصاویر بی معنی، نا خواسته و ناخوشایند و تکرار مداوم آن ها

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

35 - تکرار کردن یک عمل به عنوان مثال چک کردن، شستن ، شمردن و... وقتیکه اصلا لزومی ندارد.

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون