آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

غربالگری اختلال وسواسی جبری

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) Screening Quiz

اين آزمون يک مقياس غربالگری برای تعيين اين مساله است که آیا اختلال وسواسی فکری عملی داريد و آِیا شدت آن در حدی است که نياز به درمان داشته باشد. اين پرسشنامه یک ملاک تشخیصی قطعی نیست و در صورتیکه نتایج نشان دهنده علائم وسواس باشد، لازم است از مشاورین و متخصصین ما راهنمایی بگیرید و یا برای ارزیابی های دقیق به مرکز پارند مراجعه نمایید. برای هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1 - آیا افکار یا تصورات ناخوشایندی مانند نگرانی از آلودگی ( چرک، میکروب، مواد شیمیایی،‌ تشعشعات رادیو اکتیو) یا دچار یک بیماری جدی مثل ایدز شدن که مرتبا در ذهنتان تکرار می‌شود آزارتان می دهد؟

غلط درست

2 - آیا افکار یا تصورات ناخوشایندی مانند مشغولیت ذهنی زیاد داشتن با موضوعاتی نظیر اینکه اشیا دقیقا در جای خود باشد(ابزارآلات، خواروبار، پوشاک) که مرتبا در ذهنتان تکرار می‌شود آزارتان می دهد؟

غلط درست

3 - آیا افکار یا تصورات ناخوشایندی مانند تصور مرگ یا سایر وقایع ترسناک را داشتن که مرتبا در ذهنتان تکرار می‌شود آزارتان می دهد؟

غلط درست

4 - آیا افکار یا تصورات ناخوشایندی مانند افکار جنسی یا مذهبی که از نظر خودتان پذیرفته شده نیستند (مانند توهین به مقدسات) که مرتبا در ذهنتان تکرار می‌شود آزارتان می دهد؟

غلط درست

5 - آیا از اینکه وقایع ترسناکی مانند آتش‌سوزی، دزدی،‌ غرق شدن خانه در سیل که تصور میکنید اتفاق می افتند، بسیار نگرانید؟

غلط درست

6 - آیا از اینکه وقایع ترسناکی مانند اتفاقی با ماشین خود به یک عابر پیاده بزنید یا از تپه پایین بیفتید (با ماشین) که تصور میکنید اتفاق می افتند، بسیار نگرانید؟

غلط درست

7 - آیا از اینکه وقایع ترسناکی مانند انتشار یک بیماری (واگیر ایدز از فردی دیگر به شما) که تصور میکنید اتفاق می افتند، بسیار نگرانید؟

غلط درست

8 - آیا از اینکه وقایع ترسناکی مانند از دست دادن یک چیز با ارزش که تصور میکنید اتفاق می افتند، بسیار نگرانید؟

غلط درست

9 - آیا از اینکه وقایع ترسناکی مانند اینکه فرد مورد علاقه شما به این دلیل که به اندازه کافی مراقبش نبوده‌اید آسیب ببیند بسیار نگرانید؟.

غلط درست

10 - آیا درباره اقدام ناخواسته و احمقانه یک میل ناخواسته مثل اسیب فیزیکی به فرد مورد علاقه، هل دادن یک غریبه جلوی اتوبوس،‌ رانندگی به سمت محلی پرترافیک، تماسهای جنسی نامناسب یا مسموم کردن غذای مهمانان نگرانید؟

غلط درست

11 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند شستن، ‌مرتب کردن یا تمیز کردن زیاد یا تشریفاتی را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

12 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند وارسی کلیدهای چراغ، شیرآب، اجاق گاز،‌ قفل در یا آژیر خطر را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

13 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند رفتارهای شمردن،‌ مرتب کردن، صاف کردن (مثلا اطمینان حاصل کردن از اینکه جورابها دقیقا کنار هم قرار گرفته‌اند). را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

14 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند جمع کردن اشیای بی‌مصرف یا بررسی زباله قبل از اینکه آن را دور بریزید. را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

15 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند تکرار اعمال یکنواخت به دفعات یا تا زمانی که احساس خوبی پیدا کنید (مثل نشستن و بلند شدن از صندلی، جستجو کردن در یک راهرو، دوباره روشن کردن سیگار) را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

16 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند نیاز به لمس اشیا یا افراد را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

17 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند باز کردن،‌ نوشتن و خواندن دوباره نامه‌ها قبل از ارسال آنها را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

18 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند معاینه بدن برای پیدا کردن علائم بیماری را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

19 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند اجتناب از برخی رنگها (مثلا قرمز به معنی خون است)، اعداد ( 13 بدشانسی می‌آورد)، اسامی ( اسمهایی که با میم شروع می‌شوند به معنی مردن هستند) که با حوادث ترسناک یا افکار ناخوشایند همراه هستند. را بارها و بارها انجام دهید؟

غلط درست

20 - آیا حس کرده‌اید که مجبورید عملی مانند نیاز به تایید یا تکرار ضمانت فردی در مورد درستی حرفی که زده‌اید یا کاری که انجام داده اید را بارها و بارها انجام دهید؟.

غلط درست


بازگشت به صفحه اول این آزمون