آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

وسواس فکری عملی لينفيلد

Lynfield Obsessional-Compulsive Questionnaires

اين پرسشنامه علائم اختلال وسواس فکری و عملی را اندازه می‌گيرد. 2فرم از این پرسشنامه در بخش زیر آمده است که از نظر تعداد سوالات و محتوی سوالات شبیه هم می باشند. اما شیوه پاسخ گویی به آن ها متفاوت است.

دستورالعمل :

لطفا سوالهای زير را با دقت بخوانيد و گزينه‌ای را که به وضعیت فعلی شما نزديکتر است، علامت بزنید. مطمئن شويد که به هر سوال پاسخ دهيد و برای هر سوال فقط يک گزینه را انتخاب کنید. به سوالات با سرعت و طبق احساسی که در حال حاضر داريد پاسخ دهيد. اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد بهترین پاسخ می باشد.

1 - آیا در زندگی روزانه خود بسیار نظام‌مند و باقاعده هستید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

2 - آیا پاکیزگی را یک خصلت خوب می‌دانید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

3 - آیا بیشتر از آنچه مصرف می‌کنید، سفارش می‌دهید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

4 - آیا همیشه با وجود آنکه از قبل برنامه‌ریزی کرده اید که چه بگویید، در توضیح درست مسائل شکست می‌خورید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

5 - آیا وقتی نتوانید کاری را دقیقا آنطور که می‌خواهید انجام دهید احساس گناه یا آشفتگی می‌کنید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

6 - آیا اغلب حتی زمانی که کاری را با دقت انجام داده‌اید احساس می‌کنید که هنوز درست یا کامل نیست؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

7 - آیا هیچ گاه نسبت به خودتان بسیار سختگیر بوده‌اید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

8 - آیا به دلیل اینکه مجبورید کاری را چند بار انجام دهید در کارتان با مشکل مواجه شده اید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

9 - آیا باید کارها را به دفعات مشخص تکرارکنید تا احساس کنید که درست انجام شده است؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

10 - آیا ناراحت می‌شوید اگر نتوانید کارها را در زمان معین یا به ترتیب خاص انجام دهید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

11 - آیا دوست ندارید که حتی برای مدتی کوتاه، اتاقی نامرتب داشته باشید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

12 - آیا در مرتب و تمیز نگه داشتن همیشگی خانه، بسیار جدی هستید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

13 - آیا بدون توجه به آنچه انجام می‌دهید، برایتان مهم است لباسهایی که می‌پوشید همیشه مرتب وتمیز باشد؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

14 - آیا برای اینکه دستهای خود را تمیز نگه دارید بسیار حساس هستید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

15 - آیا هیچ‌گاه برای وارسی درها، کمدها یا پنجره‌ها برگشته‌اید تا از بسته بودن آنها مطمئن شوید؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

16 - آیا یک تصور مداوم داشته‌اید که ممکن است برای فرزند یا یکی ازاعضای خانواده‌تان حادثه‌ای یا اتفاقی بیفتد؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

17 - آیا افکار یا کلمات ناخوشایند در ذهنتان تکرار می‌شوند؟

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم

18 - آیا اغلب خود را مجبور به انجام کارهای خاصی می کنید در حالی که انجام آن کار منطقی نیست.

نه، اصلا بله، به ميزان منطقی بله، عادت شده بله و گاهی سعی می‌کنم متوقفش کنم
بله و هميشه به شدت تلاش می‌کنم تا متوفقش کنم1 - آیا در زندگی روزانه خود بسیار نظام‌مند و باقاعده هستید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

2 - آیا پاکیزگی را یک خصلت خوب می‌دانید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

3 - آیا بیشتر از آنچه مصرف می‌کنید، سفارش می‌دهید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

4 - آیا همیشه با وجود آنکه از قبل برنامه‌ریزی کرده اید که چه بگویید، در توضیح درست مسائل شکست می‌خورید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

5 - آیا وقتی نتوانید کاری را دقیقا آنطور که می‌خواهید انجام دهید احساس گناه یا آشفتگی می‌کنید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

6 - آیا اغلب حتی زمانی که کاری را با دقت انجام داده‌اید احساس می‌کنید که هنوز درست یا کامل نیست؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

7 - آیا هیچ گاه نسبت به خودتان بسیار سختگیر بوده‌اید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

8 - آیا به دلیل اینکه مجبورید کاری را چند بار انجام دهید در کارتان با مشکل مواجه شده اید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

9 - آیا باید کارها را به دفعات مشخص تکرارکنید تا احساس کنید که درست انجام شده است؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

10 - آیا ناراحت می‌شوید اگر نتوانید کارها را در زمان معین یا به ترتیب خاص انجام دهید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

11 - آیا دوست ندارید که حتی برای مدتی کوتاه، اتاقی نامرتب داشته باشید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

12 - آیا در مرتب و تمیز نگه داشتن همیشگی خانه، بسیار جدی هستید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

13 - آیا بدون توجه به آنچه انجام می‌دهید، برایتان مهم است لباسهایی که می‌پوشید همیشه مرتب وتمیز باشد؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

14 - آیا برای اینکه دستهای خود را تمیز نگه دارید بسیار حساس هستید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

15 - آیا هیچ‌گاه برای وارسی درها، کمدها یا پنجره‌ها برگشته‌اید تا از بسته بودن آنها مطمئن شوید؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

16 - آیا یک تصور مداوم داشته‌اید که ممکن است برای فرزند یا یکی ازاعضای خانواده‌تان حادثه‌ای یا اتفاقی بیفتد؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

17 - آیا افکار یا کلمات ناخوشایند در ذهنتان تکرار می‌شوند؟

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود

18 - آیا اغلب خود را مجبور به انجام کارهای خاصی می کنید در حالی که انجام آن کار منطقی نیست.

نه، اصلا بله ولی وقتم را برای آن تلف نمی‌کنم بله و زمان کمی برای آن تلف می‌شود
بله و معمولا وقتم برای آن تلف می‌شود
بله و زمان زيادی برای آن تلف می‌شود


بازگشت به صفحه اول این آزمون