آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

مقياس خشم نوواکو

Novaco Anger Scale

آنچه که در زیر می آید موقعيتهايي را توضيح می‌دهد که معمولا و در مورد اکثر افراد ایجاد خشم و عصبانیت می کنند. لطفا مشخص کنید هرکدام از موارد زیر تا چه حد باعث خشم و عصبانیت شما می شوند. تصور کنيد که حادثه برای شما اتفاق افتاده است و سپس ميزان خشمی که در شما ايجاد می‌کند را در ذهن مجسم کنيد.
در هر موقعيت، ميزان خشمی که احساس خواهيد کرد ممکن است به عوامل ديگری بستگی داشته باشد که در اين موقعیت ها جای داده نشده‌اند (مثل نوع موقعيت، چگونگی رخ دادن آن و...) اما به یاد داشته باشید که اين مقياس صرفا در ارتباط با واکنشهای عمومی شما است و در نتيجه جزئيات هر موقعيت خاص حذف شده است. سعی کنيد بهترين پاسخ را بدهيد. هر جمله را با دقت بخوانید و در جای مناسب علامت بگذارید.

1 - ابزاری را که خریده اید، باز کرده و آن را وصل می‌کنید و می‌بینید که کار نمی‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

2 - به تعمیرکاری که شما را لای منگنه قرار داده است، پول اضافی داده‌اید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

3 - برای اصلاح کاری انتخاب می‌شوید، در حالی که اشتباه دیگران مورد توجه قرار نگرفته است.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

4 - اتومبیل شما در برف یا گل و لای، گیر می‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

5 - با کسی دارید صحبت می‌کنید، ولی او جواب شما را نمی‌دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

6 - فردی سعی می‌کند تظاهر به چیزی بکند که نیست.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

7 - در حالی که دارید تلاش می‌کنید 4 فنجان قهوه را در یک کافی شاپ جا به جا کنید فردی به شما برخورد می‌کند و قهوه‌ها می ریزد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

8 - لباسهایتان را آویزان کرده‌اید ولی فردی آنها را به زمین می‌اندازد و از برداشتن آنها خودداری می‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

9 - به محض ورود به فروشگاهی، ‌فروشنده مزاحم شما می‌شود.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

10 - با فردی، قرارِ ملاقاتی دارید، ولی او در لحظات آخر برنامه را لغو کرده و به شما اهمیت نمی‌دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

11 - مورد تمسخر واقع می شوید یا دست انداخته می شوید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

12 - اتوموبیل شما پشت چراغ قرمز است و فرد پشت سریِ شما، مدام بوق می‌زند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

13 - شما تصادفا اتومبیل خود را اشتباه پارک کرده‌اید و هنگامی که از ماشین پیاده می‌شوید فردی داد می‌زند که ' رانندگی را کجا یاد گرفته ای؟'

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

14 - فردی کار اشتباهی انجام می‌دهد و دیگران، شما را سرزنش می‌کنند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

15 - سعی دارید تمرکز کنید، ولی فردِ کناریِ شما، مدام با پاهایش به میز ضربه می‌زند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

16 - به فردی کتاب یا وسیله مهمی قرض داده‌اید، ولی او از پس دادن آن خودداری می‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

17 - یک روز پرمشغله داشته اید وفردی که با او زندگی می‌کنید برای کارهایی که باید انجام می‌دادید و فراموش کردید، شروع به شکایت و گله کردنِ از شما می‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

18 - سعی می‌کنید موضوع مهمی را با دوست یا شریکتان مطرح کنید ولی او فرصتی برای ابراز احساسات، به شما نمی‌دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

19 - در حال بحث با کسی هستید که رویِ موضوعی پافشاری می‌کند، که در آن مورد بسیار کم می‌داند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

20 - فردی در بحث بین شما و کس دیگری دخالت می‌کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

21 - با عجله می‌خواهید به جایی بروید، اما راننده جلویی با سرعت بسیار کم رانندگی می‌کند و نمی‌توانید از وی سبقت بگیرید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

22 - پایتان را روی یک تکه آدامس می‌گذارید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

23 - افرادی که از کنار آنها رد می‌شوید، شما را مسخره می‌کنند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

24 - هنگام عجله برای رفتن به جایی، شلواری که تازه خریدید به یک شی تیز گیر کرده و پاره می‌شود.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

25 - آخرین سکه را برای تلفن زدن استفاده می‌کنید و قبل از برقراری تماس، خط قطع شده و نمی‌توانید سکه را پس بگیرید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون