آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

ارزیابی خشم

Anger Quiz

سوالات زير نشان می‌دهد شما در کنترل خشم و عصبانیت خود به چه شکل عمل می کنید و آیا نیاز به کمک متخصص دارید یا خیر. اگر شک داريد که درمديريت خشم خود مشکل داريد يا خير، بايد عليرغم نمره‌ای که اين آزمون نشان می‌دهد، از يک متخصص نیز کمک بخواهيد.

1 - خشمم را درباره هر چیزی که عصبانیم می‌کند، نشان نمی‌دهم؛ ولی وقتی خشمگین می شوم دیگران باید مراقب باشند.

غلط درست

2 - وقتی به کارهای بدی که دیگران با من در گذشته کرده‌اند فکر می‌کنم، همچنان خشمگین می‌شوم.

غلط درست

3 - انتظار کشیدن در صف یا منتظر دیگران ماندن، واقعا مرا آزار می‌دهد.

غلط درست

4 - به راحتی از کوره در می‌روم.

غلط درست

5 - اغلب خود را در حال جروبحث داغ با نزدیکانم می‌یابم.

غلط درست

6 - گاهی در طول شب از خواب برمی‌خیزم و به مسائلی فکر می‌کنم که در طول روز ناراحتم کرده‌اند.

غلط درست

7 - وقتی فردی حرفی می‌زند یا کاری انجام می‌دهد که ناراحتم می‌کند، معمولا در آن زمان چیزی نمی‌گویم ولی بعد از یک مدت طولانی به جوابهایی که می‌توانستم و می‌شد داد، فکر می‌کنم.

غلط درست

8 - به سختی می‌توانم کسی را که بدی‌ در حقم کرده است، ببخشم.

غلط درست

9 - زمانی که کنترل هیجاناتم را از دست می‌دهم، عصبانی می‌شوم.

غلط درست

10 - وقتی مردم آنطوری که باید، رفتار نمی کنند یا شبیه آدم های کودن رفتار می کنند، واقعا عصبانی می شوم.

غلط درست

11 - اگر چیزی ناراحتم کند، معمولا دچار سردرد، ناراحتی معده، سرگیجهِ خفیف یا اسهال می شوم.

غلط درست

12 - کسانی که به آنها اعتماد دارم، اغلب مایوسم می‌کنند و در حالی که خشمگین هستم و نیازمند کمک، ترکم می‌کنند.

غلط درست

13 - وقتی کارها آنطور که می‌خواهم پیش نمی‌رود، احساس افسردگی می کنم.

غلط درست

14 - مستعد این هستم که ناامید شده و یا احساس ناکامی شدید کنم، به طوریکه نتوانم آن را از ذهنم خارج نمایم.

غلط درست

15 - بعضی وقتها آنقدر عصبانی می‌شوم که نمی‌توانم چیزهایی را که گفته ام یا کارهایی را که انجام داده‌ام به خاطر بیاورم.

غلط درست

16 - بعد از جروبحث با یک نفر، از خودم متنفر می‌شوم.

غلط درست

17 - به خاطر خلق وخویی‌ که دارم، در کارم دچار مشکل شده‌ام.

غلط درست

18 - وقتی عصبانی می‌شوم اغلب چیزهایی‌می‌گویم که بعدا از گفتنِ آنها، پشیمان می‌شوم.

غلط درست

19 - بعضی از مردم از خلق و خویِ بدِ من می‌ترسند.

غلط درست

20 - هنگامیکه خشمگین می شوم یا احساس ناکامی می کنم، با مصرف الکل یا دارو خودم را آرام می کنم.

غلط درست

21 - تلافی کارهایِ بدِ دیگران را، سرشان در می آورم.

غلط درست

22 - گاهی به قدری عصبانی شده‌ام که از لحاظ فیزیکی، پرخاشگر شده و به دیگران آسیب رسانده‌ام یا چیزهایی را شکسته‌ام.

غلط درست

23 - گاهی آنفدر عصبانی بوده‌ام که می توانستم کسی را بکشم.

غلط درست

24 - بعضی وقتها آنقدر احساس تنهایی و آسیب کرده‌ام که دوست داشته‌ام خودم را بکشم.

غلط درست

25 - واقعا آدم خشمگینی هستم و می‌دانم برای آنکه عصبانیت و خشمم را کنترل کنم نیاز به کمک دارم؛ زیرا مشکلات زیادی برایم درست کرده است.

غلط درست


بازگشت به صفحه اول این آزمون