آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

خودسنجی بزرگسالان WHO برای اختلال نقص توجه

WHO Adult Self-Report Screener (ASRS) for Adult Attention Deficit Disorder (ADD)

فرم غربالگری خودسنجی بزرگسالان، ابزاری کوتاه و مختصر است که کمک می کند بتوانیم بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه را ارزیابی کنیم. این آزمون در واقع، خرده آزمونیِ از مقیاس 18 سوالی آزمون ADHD در بزرگسالان است و برای افراد 18 سال به بالا قابل استفاده است.

1 - هرچندوقت یکباردر به اتمام رساندن جزییاتِ پایانیِ پروژه ای، که بخشهایی ازآن چالش برانگیز است دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

2 - هرچند وقت یکبار در به نظم درآوردن تکالیفی که نیاز به سازماندهی دارند، دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

3 - هرجند وقت یکبار در به خاطر سپردن قرارهای ملاقات یا تعهداتتان با مشکل مواجه می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

4 - وقتی با کاری مواجه می شوید که نیاز زیادی به تفکر دارد، هرچندوقت یکبار از شروع آن اجتناب می کنید یا آن را به تاخیر می اندازید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

5 - وقتی برای زمان طولانی می نشینید، هرچندوقت یکبار دچار بی قراری(وول خوردن) یا پیچ و تاب دادن دستها یا پاهایتان می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

6 - هرچند وقت یکبار احساس می کنید فعالیتتان زیاد است و کاره خیلی زیادی دارید، مانند اینکه توسط موتوری به حرکت درامده اید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون