آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمون CBCL برای 6 تا 18 سال

آزمون CBCL

در زیر فهرستی از عبارات وجود دارد كه كودكان و نوجوانان را توصیف می كنند. هر عبارت وضعیت فرزندتان را در حال حاضر یا در طول 6 ماه گذشته توصیف می كند. چنانچه آن عبارت در مورد فرزند شما، كاملاً یا غالباً درست است عدد 2، چنانچه تا حدی یا گاهی درست است عدد 1، و اگر درست نیست عدد 0 را انتخاب کنید. لطفاً به كلیه عبارات پاسخ دهید حتی اگر چنین بنظر آید كه برخی از عبارات به فرزند شما مربوط نمی شود.
0 = درست نیست (تا جائیكه می دانید)
1 = تا حدی یا گاهی درست است
2 = كاملاً یا غالباً درست است


سن (بین 6 تا 18) :
جنسیت : مرد زن

لطفاً به سؤالات زیر که در مورد فرزند شماست، با دقت و صادقانه پاسخ دهید. حتماً صفات و ویژگی های فرزند خود را آنگونه که هست در نظر بگیرید نه به صورتی که دوست دارید در آینده باشد. وقت زیادی را صرف یك عبارت نكنید و به تمام عبارات پاسخ دهید.


لطفاً ورزشهایی که کودکتان عـــلاقه زیادی به آن دارد نام ببرید. برای مثال شنا، قایق سواری ، فوتبال، دوچرخه سواری و غیره در مقایسه با همسالان خود چقدر وقت صرف هر یک می کند؟
کمتر از متوسط در حد متوسط بیش از متوسط نمی دانم
1 الف) 
2 ب)   
3 ج)   
4 هیچ چیز
لطفــاً سرگرمــی ها، فــعالـیتــها و بازی های مورد عـلاقـه فرزنــدتان را ( به غیر از ورزشــها) نام ببرید.برای مثـال ، جمع کردن تمبـر ، ماشیــن سـواری ، بازی های کامپیوتری،آواز خواندن ، پیانو زدن و غیره ( تماشای تلویزیون و گـوش دادن به رادیو را منظور نکنید)
1 الف) 
2 ب)   
3 ج)    
4 هیچ چیز
لطفــاً هر ســازمان، کانـون، گـروه یــا تیـمی که فــرزندتـان در آن ها عضـویــت دارد نــام ببــرید.
1 الف) 
2 ب)   
3 ج)    
4 هیچ چیز
لطفــاً شـغـل یــا وظــایفی کـــه فـــرزندتـان عهده دار آنهاست را نام ببرید. برای مثال توزیع روزنامه، مرتب کردن خـانه، شـاگردی مغـــازه وغیره
1 الف) 
2 ب)   
3 ج)    
4 هیچ چیز
فرزندتان حدوداً چند دوست صمیمی دارد؟ (برادرها و خواهرها را منظور نکنید) هیچ 1 2 یا 3 4 به بالا
فرزندتان در ساعات خارج از مدرسه ، چند بار در هفته فعالیت هایی را با دوستان خود انجام میدهد؟ (برادرها و خواهرها را منظور نکنید) کمتر از 1 بار 1 یا 2 بار 3 یا بیشتر  
فرزندتان در مقایسه با همسالانش
بدتر از آنها مثل آنها بهتر از آنها
1 رفتارش با برادران یا خواهرانش چگونه است؟ ندارد
2 رفتارش با بچه های دیگر چگونه است؟  
3 برخوردش با پدر و مادرش چگونه است؟  
4 تنهایی چگونه بازی یا کار می کند؟  
عملکرد در موضوعات درسی
با تــوجه بـه وضعیــت فــرزندتــان در دروس مذکــور در یــکی از دایره ها عـــلامت بگــذارید. نام دروس دیــگر را در جـاهـــای مشخص شــده بنویسیــد و یکی از دابره ها را تیک بزنید.
تجدید پایین تر از متوسط متوسط بالاتر از متوسط
1
2
3
4
5
6
7
آیا فرزندتان، آموزش ویژه یا خدمات جبرانی دریافت می کند و یا به کلاس یا مدرسه ویژه می ورد؟ خیر بله
آیا فرزندتان تا کنون تکرار پایه شده است؟ خیر بله
آیا فرزندتان، مشکل درسی یا مشکل دیگری در مدرسه داشته است؟ خیر بله

در زیر فهرستی از عبارات وجود دارد كه كودكان و نوجوانان را توصیف می كنند. هر عبارت وضعیت فرزندتان را در حال حاضر یا در طول 6 ماه گذشته توصیف می كند. چنانچه آن عبارت در مورد فرزند شما، كاملاً یا غالباً درست است عدد 2، چنانچه تا حدی یا گاهی درست است عدد 1، و اگر درست نیست عدد 0 را انتخاب کنید. لطفاً به كلیه عبارات پاسخ دهید حتی اگر چنین بنظر آید كه برخی از عبارات به فرزند شما مربوط نمی شود.
0 = درست نیست (تا جائیكه می دانید)
1 = تا حدی یا گاهی درست است
2 = كاملاً یا غالباً درست است

1 خیلی كوچكتر از سن خود عمل می كند. 0 1 2
2 بدون اجاره والدین خود، مشروبات الكلی می خورد. 0 1 2
3 زیاد جر و بحث می كند. 0 1 2
4 كارهایی را كه شروع می كند تمام نمی كند. 0 1 2
5 بندرت از چیزی لذت می برد. 0 1 2
6 بیرون از توالت مدفوع می كند. 0 1 2
7 جلوی دیگران پز می داد یا لاف می زد. 0 1 2
8 نمی توانست برای مدت طولانی تمرکز یا توجه کند. 0 1 2
9 نمی توانست ذهنش را از افکار خاصی(وسواسها) رها کند. 0 1 2
10 نمی تواند آرام بنشیند؛ بی قرار و بیش فعال است. 0 1 2
11 به بزرگترها می چسبد یا به آنها بسیار وابسته است. 0 1 2
12 از تنهایی، شكوه و شكایت می كند. 0 1 2
13 به نظر می آید گیج و سردرگم است. 0 1 2
14 زیاد گریه می كند. 0 1 2
15 نسبت به حیوانات بیرحم است. 0 1 2
16 با دیگران با بیرحمی، قلدری و ناجوانمردانه رفتار می كند. 0 1 2
17 خیالبافی می كند یا در افكارش غرق می شود. 0 1 2
18 عمداً به خودش آسیب می رساند یا دست به خودكشی می زند. 0 1 2
19 خواستار توجه زیاد است. 0 1 2
20 وسایل خودش را خراب می كند. 0 1 2
21 وسایل متعلق به افراد خانواده یا دیگران را خراب می كند. 0 1 2
22 در خانه، نافرمانی می كند. 0 1 2
23 در مدرسه نافرمانی می كند. 0 1 2
24 علی رغم وجود غذا به اندازه كافی، خوب غذا نمی خورد. 0 1 2
25 با بچه های دیگر، كنار نمی آید. 0 1 2
26 به نظر م یرسد كه پس از بدرفتاری، احساس گناه نمیكند. 0 1 2
27 خیلی زود، حسادت می كند. 0 1 2
28 در خانه، مدرسه یا هرجای دیگر، مقررات را زیر پا می گذارد. 0 1 2
29 از حیوانات، موقعیتها یا مكانهای بخصوصی (غیر از مدرسه)می ترسد. 0 1 2
30 از رفتن به مدرسه می ترسد 0 1 2
31 از اینكه ممكن است فكر یا كار بدی بكند می ترسد. 0 1 2
32 احساس می كند باید بی نقص و كامل باشد. 0 1 2
33 احساس می كند كسی او را دوست ندارد یا از این موضوع شكایت می كند. 0 1 2
34 احساس می کرد دیگران درکش نمی کنند. 0 1 2
35 احساس بی ارزشی یا حقارت می کرد. 0 1 2
36 زیاد صدمه می بیند و در معرض سوانح قرار می گیرد. 0 1 2
37 زیاد جنگ و دعوا می كند. 0 1 2
38 دیگران خیلی سر به سرش می گذارند. 0 1 2
39 با افرادی كه توی دردسر م یافتند، می گردد. 0 1 2
40 صداها و اصواتی می شنود كه وجود ندارند. 0 1 2
41 تكانشی یا بدون فكر عمل می كند. 0 1 2
42 ترجیح می دهد تنها باشد تا با دیگران 0 1 2
43 دروغ می گوید یا تقلب میكند. 0 1 2
44 ناخنهایش را می جود. 0 1 2
45 عصبی و بسیار حساس است. 0 1 2
46 حركات عصبی و انقباض عضلات دارد. 0 1 2
47 كابوس می بیند. 0 1 2
48 بچه های دیگر از او خوششان نمی آید. 0 1 2
49 دچار یبوست است، شكمش كار نمی كند. 0 1 2
50 خیلی ترسو و مضطرب است. 0 1 2
51 احساس گیجی و منگی می كند. 0 1 2
52 خود را خیلی گناهكار احساس می كند. 0 1 2
53 پرخوری می كند. 0 1 2
54 بی دلیل احساس خستگی شدید می كند. 0 1 2
55 اضافه وزن دارد. 0 1 2
57 به دیگران حمله می كند. 0 1 2
58 بینی، پوست یا سایر قسمتهای بدنش را می گیرد و فشار م یدهد. 0 1 2
59 در ملاء عام با اعضای تناسلی اش بازی می كند. 0 1 2
60 با اعضای تناسلی اش زیاد بازی می كند. 0 1 2
61 تكالیف درسی اش را خوب انجام نمی دهد. 0 1 2
62 در هماهنگی و تعادل ضعف دارد یا دست و پاچلفتی است. 0 1 2
63 ترجیح می دهد با بچه های بزرگتر از خودش باشد. 0 1 2
64 ترجیح می دهد با بچه های كوچكتر از خودش باشد. 0 1 2
65 از صحبت كردن امتناع می كند. 0 1 2
66 اعمال خاصی را بارها و بارها تكرار می كند؛ وسواس عملی. 0 1 2
67 ازخانه فرار می كند. 0 1 2
68 زیاد جیغ و داد می كند. 0 1 2
69 تودار است و مسائل را بروز نمی دهد. 0 1 2
70 چیزهایی را می بیند كه وجو ندارند. 0 1 2
71 كمرو است یا سریع دستپاچه می شود. 0 1 2
72 آتش روشن می كند. 0 1 2
73 مشكلات جنسی دارد. 0 1 2
74 رفتار نمایشی دارد یا لودگی می كند. 0 1 2
75 خیلی خجالتی یا ترسو است. 0 1 2
76 از اكثر بچه ها كمتر می خوابد. 0 1 2
77 در طول روز و یا شب از اكثر بچه ها، بیشتر می خوابد. 0 1 2
78 بی توجه است یا حواسش به آسانی پرت می شود. 0 1 2
79 مشكل گفتاری دارد. 0 1 2
80 مات و مبهوت به جایی خیره می شود. 0 1 2
81 از خانه دزدی می كند. 0 1 2
82 بیرون از خانه دزدی می كند. 0 1 2
83 خیلی از چیزهایی كه به دردش نمی خورند را جمع می كند. 0 1 2
84 رفتار عجیب و غریب دارد. 0 1 2
85 افكار عجیب و غریب دارد. 0 1 2
86 لجباز، عبوس یا تحریك پذیر است. 0 1 2
87 خلق یا احساساتش ناگهان تغییر می كند. 0 1 2
88 زیاد اخم می كند. 0 1 2
89 بدگمان است. 0 1 2
90 دشنام می دهد یا كلمات ركیك به كار می برد. 0 1 2
91 درباره كشتن خودش صحبت می كند. 0 1 2
92 در خواب راه می رود یا حرف می زند. 0 1 2
93 زیاد حرف می زند. 0 1 2
94 زیاد سربه سر دیگران می گذارد. 0 1 2
95 قشقرق راه می اندازد یا تندخو است. 0 1 2
96 درباره مسائل جنسی، زیاد فكر می كند. 0 1 2
97 دیگران را تهدید می كند. 0 1 2
98 انگشت شست خود را می مكد. 0 1 2
99 سیگار یا قلیان می كشد، تنباكو می جود، انقیه استنشاق می كند. 0 1 2
100 در به خواب رفتن، مشكل دارد. 0 1 2
101 از مدرسه فرار می كند یا در می رود. 0 1 2
102 دچار كم فعالیتی، كندی حركت یا كمبود انرژی است. 0 1 2
103 ناراحت، غمگین یا افسرده است. 0 1 2
104 فوق العاده پرسروصدا است. 0 1 2
105 از داروها و مواد مخدر (به غیر از مشروبات الكلی یا تنباكو) برای مقاصد غیرپزشكی استفاده می كند. 0 1 2
106 اموال عمومی را تخریب می كند. 0 1 2
107 در طول روز خودش را خیس می كند. 0 1 2
108 رختخوابش را خیس می كند. 0 1 2
109 نق نق می كند یا غر م یزند. 0 1 2
110 آرزو می كند از جنس مخالف باشد. 0 1 2
111 گوشه گیر است، با دیگران رابطه نزدیكی ندارد. 0 1 2
112 نگران است. 0 1 2
113 اگر فرزند شما مشكلات دیگری دارد كه به آن ها اشاره نشد، لطفاً بنویسید: 0 1 2
114 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل دردها (به غیر از سردرد و دل درد) 0 1 2
115 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل سردردها 0 1 2
116 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل تهوع، دل بهم خوردن 0 1 2
117 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل مشكلات بینایی (به غیر از مشكلاتی كه با عینك اصلاح می شوند). 0 1 2
118 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل كهیر یا سایر ناراحتیهای پوستی 0 1 2
119 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل دل درد 0 1 2
120 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل استفراغ، بالا آوردن 0 1 2
121 بدون دلیل پزشكی مشخص، مشكلات جسمانی دارد. از قبیل سایر موارد. 0 1 2